Piratpartiet

Piratpartiet bildades 2006 och registrerades 2007 hos Valmyndigheten. Partipolitiken var inledningsvis inriktad på en enda huvudfråga, nämligen upphovsrätt, och man klassades därför till en början som ett enfrågeparti. Under 2010–2012 breddades dock politiken och ett principprogram togs fram, vilket bland annat innefattade sjukvård, skola och forskning. Piratpartiet sätter stort värde i människans integritet.Partiets politik utgår idag från principprogrammet, som förutom upphovsrättsfrågan – där det förespråkas en kraftig inskränkning av den ekonomiska ensamrätten inom upphovsrätten – även stärkt integritetsskydd. Partiet motsatte sig IPRED, ACTA, telekompaketet och FRA-lagen. Partiet driver frågan om integritet och fri informationsspridning, och ser sig själva som en försvarare av medborgarrätten.

Valresultat

I Piratpartiets första val, riksdagsvalet 2006, vanns endast 0,63 % av svenska folkets röster. Bättre gick det i Europaparlamentsvalet 2009 där partiet fick 7,13 %, vilket gav dem ett mandat som Christian Engström erhöll. Efter ett tillägg i Lissabonfördraget 2011 fick Piratpartiet ytterligare ett mandat. Riksdagsvalet 2014 visade på 0,43%, 2018 endast 0,11%.Piratpartiets förbindelse med andra organisationer är framförallt The Pirate Bay som partiet uttalat stöd för och tidigare levererat bandbredd till. Wikileaks har sin databas under Piratpartiets beskydd. Det finns piratpartier i många länder som samarbetar under Pirate Parties International, dock lämnade Piratpartiet organisationen efter att ha varit medlem sedan 2013. Även samarbetsorganisationen European Pirateparty bör nämnas.

Debatt kring Piratpartiet

Piratpartiet har varit omdebatterade och till och med blivit anmälda av Antipiratbyrån/Rättighetsalliansen för att ha levererat bandbredd till The Pirate Bay. Efter hotet om rättsligt efterspel upphörde detta. Idag tillhör uppgiften istället piratpartierna i Norge och Katalonien. Partiet har också fått kritik för felaktiga medlemsantal, framförallt från politikerbloggar. Kritiken svalnade efter förtydliganden från partiet.Viss (påstådd) HBTQ-fientlighet i partiet ledde till att partiledaren Anna Troberg lämnade posten 2005. Partiet förnekar dock denna fientlighet. Piratpartiet lyfte fram frågan om basinkomst inför valet 2014, med huvudargumentet att automatiseringen drev fram behovet. Debatten kring detta var stor på sina håll men blev aldrig en nationell fråga i valet.